Oprah

Oprah

Oprah är en av mina inspirationskällor

Nu börjar det bli så mycket som jag tycker är bra så nu får hon en egen sida.

What I know for sure (Oprah)

 

1. What you put out comes back all the time, no matter what.

(Vad du har lagt ut/gjort kommer tillbaka hela tiden, oavsett vad)

 

2. You define your own life. Don't let other people write your script.

(Du definierar ditt egna liv. Låt inte andra människor skriva ditt manus)

 

3. Whatever someone did to you in the past has no power over the present. Only you give it power.

(Oavsett vad någon gjorde för eller emort dig i det förflutna så har det ingen makt över nuet. Bara du ger den makten.)

 

4. When people show you who they are, believe them the first time. (A lesson from Maya Angelou.)

(När folk visar dig vem de är, tro dem första gången.)

 

5. Worrying is wasted time. Use the same energy for doing something about whatever worries you.

( Oroande är bortkastad tid. Använd samma energi för att göra något åt ​​allt som oroar dig. )

 

6. What you believe has more power than what you dream or wish or hope for. You become what you believe.

(Vad du tror har mer makt än vad du drömmer eller önskar eller hoppas på. Du blir vad du tror. )

 

7. If the only prayer you ever say is thank you, that will be enough.

(Om den enda bön du någonsin säger är tack, kommer att vara tillräckligt.)

 

8. The happiness you feel is in direct proportion to the love you give.

(Den glädje du känner är i direkt proportion till den kärlek du ger. )

 

9. Failure is a signpost to turn you in another direction.

(Misslyckande är en vägvisare för att sätta dig i en annan riktning. )

 

 

10. If you make a choice that goes against what everyone else thinks, the world will not fall apart.

(Om du gör ett val som går emot vad alla andra tycker, kommer världen inte att falla sönder.)

 

11. Trust your instincts. Intuition doesn't lie.

(Lita på din instinkt. Intuition ljuger inte. )

 

12. Love yourself and then learn to extend that love to others in every encounter.

(Älska dig själv och sedan lära sig att förlänga denna kärlek till andra i varje möte. )

 

13. Let passion drive your profession.

(Låt passionen styra ditt yrke)

 

14. Find a way to get paid for doing what you love. Then every paycheck will be a bonus.

(Hitta ett sätt att få betalt för att göra det du älskar. Därefter blir lönecheck en bonus.)

 

15. Love doesn't hurt. It feels really good.

(Kärlek gör inte ont. Det känns riktigt bra. )

 

16. Every day brings a chance to start over.

(Varje dag ger en chans att börja om. )

 

17. Being a mother is the hardest job on earth. Women everywhere must declare it so.

(Att vara mamma är det svåraste jobbet på jorden. Kvinnor överallt måste förklara det så. )

 

18. Doubt means don't. Don't move. Don't answer. Don't rush forward.

(Tvivel betyder Nej. Rör dig inte. Vill inte svara. Ha inte bråttom framåt. )

 

19. When you don't know what to do, get still. The answer will come.

(När du inte vet vad de ska göra, vänta. Svaret kommer. )

 

20. "Trouble don't last always." (A line from a Negro spiritual, which calls to mind another favorite: This, too, shall pass.)

("Problem varar inte alltid.")

 

 

En stor inspirationskälla under några år har varit den inte helt okända Oprah Winfrey. Hon har under årens lopp sagt många olika bra saker som jag ibland har tagit fasta på.

 

 

En av dessa är:

 

Book of gratitude, eller på svenska:

 

Tacksamhets bok.

 

Det går ut på följande att VARJE dag ska du hitta fem saker som du är tacksam för just den dagen.

 

Det får inte vara ex jag är tacksam för att jag har fått lön idag, utan det måste vara saker som har hänt. De dagar som man tycker att det bara har varit bläka, då är det verkligen svårt att hitta saker att vara tacksam över, men när man väl hittar dem då är det enklare vara tacksam i vardagen.

 

 

 

Bra citat

 

 

 

 

Störst av allt är kärleken

 

 

 

 

 

 

 

Jag hittar inspiration lite överallt, det kan handla om mat, inredning eller andlighet. Små små diamanter som jag plockar upp, lägger i mitt bagage och låter det ligga där och gro. Klurar och tänker, ibland blir det kastat, men ibland hittar man en diamant som gör att massa olika saker faller på plats.

 

 

A